12 Lynxes Wild Gold

12 Metro Blue

13 Cougars Elite

13 Cougars Wild Gold

13 Metro Blue

14 Leopards Elite

14 Leopards Metro Green

14 Leopards Wild Black

14 Leopards Wild Gold

14-15 Metro Blue

15 Cheetahs Wild Black

15 Cheetahs Wild Gold

16 White Tigers Elite

16 White Tigers Metro Blue

16 White Tigers Wild Black

16 White Tigers Wild Gold

17 Tigers Wild Black

17 Tigers Wild Gold

18 Lions Wild Black

18 Lions Wild Gold