12 Lynxes Elite

12 Lynxes Wild

12 Metro

13 Cougars Elite

13 Cougars Wild

14 Leopards Elite

14 Leopards Wild

15 Cheetahs Elite

15 Cheetahs Wild Black

15 Cheetahs Wild Gold

16 Tigers Wild Gold

16 White Tigers Wild

17 White Tigers Wild Gold