04/27/2019 NTR Non Bid Regional – McChesney Tournament
05/04/2019 NTR Regional Bid Tournament
06/08/2019 Jack Ashworth June Madness Tournament
06/19/2019 AAU – 15s 17s Tournament
06/27/2019 Postseason Nationals Tournament